Nutné formality

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

KDO JSEM A CO DĚLÁM?

Jsem transformativní kouč Richard Hanusek, působící pod svou firmou IČ: 19707355, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, a provozuji webové stránky www.vztahovykouc.com a („web“).

Mým posláním je především vzdělávat lidi o potenciálu a principech fungování lidské mysli a pomoci lidem dosáhnout změny, která vede ke šťastnému a naplněnému životu.

Pořádám proto webináře, semináře, kurzy, přednášky, sezení s klienty v párech nebo jednotlivě, s dětmi i dospělými („produkty“), které věřím, že mohou k takovému vzdělávání přispět.

Produkty vám poskytuji podle těchto obchodních podmínek. Může se stát, že si některé podmínky spolu domluvíme odchylně. V takovém případě má naše dohoda přednost před těmito obchodními podmínkami.

CHCETE MĚ KONTAKTOVAT?

Kdykoliv se mi můžete ozvat na

e-mailovou adresu: risa@vztahovykouc.com

tel.: +420 604 453 599

CO JE PRODUKTŮM PŘI OBJEDNÁVÁNÍ SPOLEČNÉ?

Mé produkty si můžete objednat prostřednictvím mého webu. Popis i cenu najdete u daného produktu, pokud u produktu uvedena cena není, prosím, kontaktujte mě, sdělím vám ji na základě vaší poptávky individuálně.

 • Pokud je u produktu uvedena taková cena, u níž je patrné, že se jedná o chybu v psaní (číslech), není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.
 • Pokud jde produkt na webu přímo objednat, po kliknutí na objednací tlačítko se vám rozbalí objednávkový formulář.
 • Při vyplňování uvádějte všechny údaje správně a pravdivě.
 • Zaplatit můžete kartou online nebo bezhotovostním bankovním převodem, vždy podle uvedených platebních podmínek. Pokud je to u produktu uvedeno, můžete zaplatit i v hotovosti (např. u koučovacího sezení).
 • Při volbě bezhotovostního převodu vám na e-mailovou adresu zašlu údaje k platbě. Váš závazek uhradit cenu produktu je v takovém případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na můj účet.
 • Fakturu vám vystavím a zašlu elektronicky e-mailem, pokud mi nedáte vědět, že ji potřebujete vystavit a dodat v listinné podobě. Nejsem plátce DPH. Ceny u produktů jsou uvedeny bez DPH.

Níže se, prosím, seznamte s podmínkami týkajících se jednotlivých produktů.

1. ONLINE AKCE (NAPŘ. WEBINÁŘE, KURZY, PROGRAMY A MENTORING)

 1. Ráda vám nabízím možnost zúčastnit se mých online akcí – např. webinářů nebo online koučování.
 2. Pokud se zúčastníte jakékoliv mé online akce jako dítě nebo je to skupinová záležitost (samozřejmě kromě individuálních akcí), vezměte prosím na vědomí, že akce mohou být nahrávány, s čímž vaší účastí souhlasíte (případně účastí vašeho dítěte).
 3. Sezení s dětmi nahrávám pro jejich i mou bezpečnost a nahrávku ukládám na svůj hard disk. Ponechávám si jí po dobu spolupráce a následně ještě 2 roky.
 4. Vyplněním formuláře mi dáváte souhlas k použití vaší e-mailové adresy pro další komunikaci přes e-mail.

2. OFFLINE AKCE (NAPŘ. WORKSHOPY, PŘEDNÁŠKY, SEZENÍ, VÍCEDENNÍ AKCE)

 1. Konkrétní obsah offline workshopů, přednášek, seminářů nebo vícedenních sezení („offline akce“) najdete vždy na mých stránkách nebo se na nich písemně dohodneme.
 2. Objednání: Offline akce si můžete buď objednat prostřednictvím formuláře na mých stránkách anebo se s vámi mohu po vaší poptávce domluvit na objednání offline akce prostřednictvím e-mailu. Odeslání vyplněného formuláře nebo e-mailu potvrzujícího objednání offline akce považuji za váš návrh k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky offline akce vám potvrdím na vámi vyplněný e-mail, čímž mezi námi dojde k uzavření smlouvy.
 3. Poplatek: Abyste se mohli offline akce účastnit, je nutné uhradit poplatek, a to buď na základě faktury, přes můj web nebo osobně v hotovosti v den konání akce. V případě zaplacení osobně v hotovosti je kupní smlouva uzavřena okamžikem uhrazení vstupenky, kdy zaplacením zákazník stvrzuje, že se seznámil stěmito obchodními podmínkami.
 4. Zrušení z vaší strany: Pokud se rozhodnete svou registraci nebo již potvrzenou objednávku na offline akci (vyjma přednášek a seminářů, u kterých podmínky budou upraveny vždy na prodejní stránce) zrušit, napište mi nebo zavolejte na kontakty uvedené nahoře (uveďte prosím vaše jméno, příjmení, bydliště a datum narození příp. název právnické osoby, sídlo, IČ, název dané akce a variabilní symbol platby).  Vaši registraci nebo potvrzenou objednávku můžete zrušit nejpozději 7 dní před zahájením dané akce; následně již není možné vstupenku stornovat. Storno poplatky mohu individuálně upravit u daného produktu, informaci o tom naleznete na prodejní stránce produktu. Ráda vám v případě zrušení nabídnu náhradní program na jindy.
 5. Převedení vstupenky na jinou osobu: Již zakoupenou vstupenku můžete převést na jinou osobu, a to tak, že mi zašlete oznámení o změně účastníka dané akce, ve kterém uvedete: jméno, příjmení, bydliště příp. název právnické osoby, sídlo, IČ původního a nového účastníka, název dané akce a variabilní symbol platby. Oznámení pošlete na e-mailovou adresu uvedenou výše nejpozději 1 den před termínem konání dané akce. 
 6. Výhrada změny termínu a lokality: V případě vážných důvodů si vyhrazuji právo na změnu termínu či lokality dané akce. V takovém případě vám umožním stornovat objednávku a vrátím cenu vstupenky v plné výši. Všechny přihlášené účastníky budu v takovém případě neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem.
 7. Výhrada zrušení: V případě vážných důvodů si vyhrazuji právo na zrušení akce. Dojde-li ke zrušení dané akce, vrátím vám cenu vstupenky v plné výši. Všechny přihlášené účastníky budu v takovém případě neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem.
 8. Zákaz zneužití materiálů: Veškeré materiály, které během offline akce obdržíte jsou určeny k osobnímu užití. Pokud byste materiály používali jinak, než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak mých, tak mých dodavatelů. Takové jednání můžeme právně řešit.
 9. Kontrola před vstupem: Před vstupem i v průběhu našich akcí můžete být kontrolováni za účelem ověření, že se akce účastníte jako oprávněná osoba.
 10. Pokud se zúčastníte jakékoliv mé akce (samozřejmě kromě individuálních akcí), vezměte prosíme na vědomí, že akce mohou být nahrávány, s čímž vaší účastí souhlasíte.

3. ZBOŽÍ

 1. Můj web obsahuje všechny potřebné informace o aktuálně prodávaném zboží.
 2. Zboží si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací je vytvořena objednávka.
 3. Poskytuji vám dva typy zboží:

  a) Digitální zboží – např. e-booky, adventní kalendář, atd.
  V případě e-booku nebo jiného digitálního zboží je v momentě odeslání vaší objednávky mezi námi uzavřena kupní smlouva a k jejímu naplnění je potřeba, abyste uhradili kupní cenu. Po obdržení platby od vás vám zakoupený obsah zpřístupním. U platby kartou to může být prakticky hned, u platby převodem to bude pravděpodobně pár dní trvat, v závislosti na podmínkách našich bank.

  b) Služby

Jak probíhá objednávka?

 1. Vystavením nabídky vás pouze informuji o jeho podrobnostech, vlastnostech a ceně. Aby mezi námi mohla vzniknout kupní smlouva, musím vaši objednávku potvrdit – nemám tak povinnost ohledně vámi objednaného zboží nebo služeb kupní smlouvu uzavřít (nepoužije se ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).
 2. Poté, co obdržím a potvrdím vaši objednávku, vám na uvedený e-mail zašlu potvrzení, že se objednávka vyřizuje. Tímto okamžikem mezi sebou uzavíráme kupní smlouvu – tedy v momentě, kdy vám takovou potvrzující zprávu doručím. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), mohu vás požádat ododatečné potvrzení objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena ve chvíli, kdy obdržím potvrzení této objednávky.

  Co nastane po objednávce?

 3. Zboží nebo službu vám dodám do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud se nedohodneme jinak. Vyhrazuji si právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží nebo služba nebude možná dodat.
 4. Zboží nebo službu máte povinnost převzít. Pokud je nepřevezmete, mohu to považovat za odstoupení od smlouvy. V takovém případě vám vrátím částku, kterou jste mi za zboží a jeho případné doručení k vám zaplatili, vezměte však na vědomí, že náklady spojené se zasláním zboží zpět k nám po vás mohu chtít uhradit – jsem v takovém případě oprávněna tuto částku jednostranně započíst proti kupní ceně.
 5. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište dopředávacího protokolu. Takové zboží totiž nemusíte od dopravce převzít. Poškození, prosím, zdokumentujete a dejte mi o něm vědět.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Možnosti a podmínky odstoupení od smlouvy se ve vztahu ke mně uplatní pouze tehdy, pokud nakupujete jako spotřebitel. To znamená, že smlouvu se mnou uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 2. Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí plnění.
 3. Některé mé produkty jsou ale specifické a platí pro ně specifická pravidla – důkladně se s nimi, prosím, seznamte:

  a) Online produkty (např. webináře, programy, kurzy, e-booky)
  V případě online produktů se jedná o digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, a podle zákona tedy nemáte vždy právo na odstoupení od smlouvy.

  Nejde uplatnit právo odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud souhlasíte s dodáním produktu před uplynutím lhůty k odstoupení. Například mé webináře, programy, kurzy a e-booky jsou digitálním obsahem. Uzavřením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že vám bude online produkt zpřístupněn, a tedy dodán ihned po zaplacení ceny, ještě v době před uplynutím 14 dnů. Tím však ztrácíte možnost od smlouvy odstoupit.

  b) Offline akce (např. workshopy, přednášky, sezení, vícedenní akce)
  V případě, že jste si zakoupili vstupenku nebo místo na offline akci, na kterou se nakonec rozhodnete nejít, podle zákona nemáte v takovém případě nárok na vrácení kupní ceny (protože se jedná o využití volného času s konkrétně určeným termínem, od takové koupě nejde odstoupit). Vstupenky nebo místo na offline akci jsou však přenositelné – v případě vaší neúčasti je můžete za dodržení podmínek uvedených výše někomu prodat nebo darovat.

  V případě workshopů a vícedenních akcí nabízím storno podmínky, které budou upřesněny vždy na prodejní stránce dané akce nebo možnost vybrat si částku na jiné službě.

Poučení pro spotřebitele

 1. Podle spotřebitelských zákonů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy mezi námi. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to vpřípadě, že se se mnou spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mě uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu. Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR.
 2. Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s vytvářením objednávky, si hradíte sami. Tyto náklady se neliší od základní sazby a nejsou mnou nijak zpoplatněny.

REKLAMACE

 • Chcete reklamovat offline akci nebo online produkt (webinář, program, kurz, e-book)?
 1. V tom případě jde o reklamaci služeb (resp. online webinář, program, kurz a e-book jsou digitálním obsahem, ale použijeme na ně pro případ reklamací tuto část). Koučovací sezení a jeho výsledek nelze reklamovat.
 2. Upozorňujeme, že reklamovat můžete pouze produkt, za který jste zaplatili.
 3. Pokud máte za to, že mnou poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo ji reklamovat. Pokud je vada odstranitelná, můžete chtít buď opravu, doplnění nebo slevu. Pokud vadu odstranit nejde a produkt proto nejde používat, můžete odstoupit od smlouvy, anebo chtít slevu.
 4. Důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 5. S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje uvedené na webu. K reklamaci uveďte službu, které se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 6. Při uplatnění reklamace ode mne obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.
 7. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů (jste-li spotřebitelem).  Poskytnu vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případné opravě, o době trvání reklamace, případně zdůvodním, proč reklamaci zamítám.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ao změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ZÁVĚREM

 1. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to ikdyby obsahovaly mezinárodní prvek.
 2. Mé produkty (které mohou obsahovat i informace od třetích osob) slouží pouze pro informační účely a neslouží jako náhrada lékařské či jakékoliv jiné odborné pomoci. Informace vám poskytuji s maximální pečlivostí a starostí, učinit rozhodnutí ohledně vašeho životního směřování však poté musí každý sám. Proto prosím o pochopení, že za nesprávné vyhodnocení informací poskytnutých v rámci našich produktů (i za na to navazující rozhodnutí) jednotlivcem nemohu odpovídat.
 3. Veškerá práva k webovým stránkám a obsahu webových stránek nebo kurzů, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně grafik, videí, ochranných známek, log, know how adalší, náleží mně a bez mého souhlasu je zakázáno tyto prvky jakkoliv šířit či kopírovat.  Takové jednání sleduji a mohu právně řešit.
 4. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi (i třetích stran) bude můj web, atedy i produkty dočasně nedostupné. Takové případy však budou zcela výjimečné a za tyto ojedinělé výpadky nerefunduji uhrazenou cenu. Vždy budu dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost mých produktů a služeb.
 5. Tyto podmínky mohu v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí webu. Na již přijaté podmínky (a tedy uzavřené smlouvy) nebude mít taková změna vliv.

V Brně dne 17. 11. 2023